جک دروسی خالق تویتر یکی از بزرگترین رسانه های اجتماعی جهان هر روز ۱۶ ساعت کار می کند. جک که علاوه بر تویتتر٬ شرکت دیگری به نام square که در حوزه پرداخت های موبایل فعالیت می‌کند نیز تاسیس کرده است٬ در هر دو شرکت فعالیت می کند.

او ۸ ساعت در توییتر و ۸ ساعت هم در square فعالیت می کند. جک برای مدیریت زمانش یک روش ساده اما کاربردی را در پیش گرفته است. جک چگونه زمان را مدیریت می کند؟


 

برای هر روز یک موضوع کاری مشخص تعریف کرده است و هر روز تنها بر روی همان موضوع مشخص فعالیت می کند. برنامه کاری او به شرح زیر است:

 

آیا شما هم برنامه کاری مدون و مشخصی دارید؟


آی کلاب