ارث رسیده ازپدر را درآسیاب برنج سرمایه گذاری کرد اماشکست خورد
کسب و کاری باکامیونهای بارکش شروع کرد
دانشگاه را رهاکرد و آسیابهای آرد ومحصولات شیرینی پزی تولیدکرد

فکرمیکنید سرگذشت فوق مربوط به موسس کدام شرکت است؟

در 99درصد کوششهایم شکست خوردم تا در 1درصد بقیه موفق شوم" این جمله از کسی است که زمانی دانشجوی فقیری بود عاشق صنعت خودرو. سختیهای زیادی کشید.پس اندازش را صرف خرید قطعه میکرد و حتی جواهرهای زنش را در این راه فروخت...

فکرمیکنید سرگذشت بالا مربوط به موسس کدام شرکت است؟


پاسخ اولی سامسونگ است!
میتوان با یک تصمیم مسیر کسب و کار راتغییر داد و به صدمین میلیاردر جهان تبدیل شد .


پاسخ دومی هوندا است !

موسس هوندا انعطاف پذیری در برابر شکست را از دلایل موفقیت خود میداند،اگر از موتورسیکلت های هوندا استقبال نمیشد محصول اش را تغییر میداد و نوع بهتری از آن را میساخت .


ادامه مطلب را در لینک زیر بخوانید : http://forum.unc-co.ir/showthread.php?tid=7153