معمولا در سطل های معمولی با قرار دادن چند جسمی که حجم انها نسبت به وزن زیاد میباشد باعث پر شدن سطل میباشد. و همین موضوع تاثیر زیادی در جابه جایی و انتقال زباله ها به محل دفن انها دارد.در همین زمینه سطل فشرده سازی با کارایی جالب و عالی طراحی شده است.که میتوانید زباله ها در ان فشرده کنید.
[تصویر: armstrong_bin1.jpg]


[تصویر: armstrong_bin2.jpg]

[تصویر: armstrong_bin3.jpg]

منبع : http://forum.unc-co.ir/showthread.php?tid=3613