12 روز تا شروع بازی کارخانه تبدیل ایده به ثروت ، فرصت باقی است . کسانی که تمایل دارند در این دوره بازی آموزشی شرکت کنند ، فقط 12 روز دیگر فرصت دارند . دور بعدی بازی انشاالله پاییز 94 برگزار خواهد شد .در این پادکست در مورد فرآیند و جزئیات بازی صحبت می کنم . 
دریافت