کارآفرین‌میلیارد دلاری ایران کارش را از دستفروشی و درآمد روزانه ٣‌هزار تومان شروع کرده است. او تنها ٣٨‌سال دارد و درآمدزایی چشمگیرش با یک اتفاق معجزه‌آسا استارت خورده است.
شرح کامل مصاحبه با عباس برزگر
و
مرد روستایی تا 5 سال آینده به اندازه چاه های نفت ایران درآمد خواهد داشت
و
ایده : سامانه ی اجاره ی خانه به گردشگران