1. شما ورشکست شدید؟
  2. شما شریک بد داشتید؟
  3. شما شکست خوردید؟
  4. شما تمام سرمایه تون رو از دست دادید؟
  5. سود شمارو خوردند؟
  6. بد حساب شدید؟
  7. اعتبارتونو در یک بازه ای از دست دادید؟
  8. کارتونو تغییر دادید؟
  9. تو یک کار یک بار موفق نبودید؟
  10. و .....

اگر هرکدوم از موارد بالا در مورد شما صادقه پس جای درستی اومدین، اینجا جاییه ک شما تجربیات تلختون رو میگید تا علاوه بر آموزش اون ها رو از آینده شاگردانی مثل من دور کنید!


ادامه ی مطلب را در اینجا بخوانید : http://forum.unc-co.ir/showthread.php?tid=4932