پدر پولدار می گفت : وجود مشکلات در این جهان از آنجائیست که حل کننده مشکلات کافی وجود ندارد
بنابراین اگر شما یک ( حلال مشکلات شوید ) شما ثروتمند خواهید شد .
اگر شما در جستجوی یک شغل موفق باشید به این الگوها پی خواهید برد .
مشکلات > راه حل > مشکلات > راه حل > مشکلات

کمپانی های خوب به مشکلات در جهان نگاه می کنند و.آنها را حل می کنند . آنهایی موفقترند که بهترین راه حل ها را پیدا می کنند.
در آن کمپانی ها مردان و زنان فوق العاده باهوشی هستند که از اطلاعات مالی یکپارچه ای بر خوردارند که با یک آموزش اطلاعات جامع آنها با القای آنها به حل مشکلات و کسب ثروت از این طریق می پردازند .
مردم برای حل مشکلاتشان به شما پول پرداخت می کنند .


مطلب کامل را در لینک زیر بخوانید : http://forum.unc-co.ir/showthread.php?tid=3395