شما به راحتی می توانید سرکارباشید و با چرخ زدن در شبکه های اجتماعی، گفتگو با همکاران و انجام کارهای غیرضرور، وقت خود را تلف کنید. درنتیجه، باپایان روز هم به هیچ چیزی نرسید و احساس سودمندی و رضایت نکنید. بنابراین، برای گذران بهترروز خود و دستیابی به اهداف موردنظرتان، مراحل زیر را برای انجام کارهای روزمره خود درنظر بگیرید:

ازکارهای دردست انجام لیست تهیه کنید

وقتی هرروز به محل کارخود می آیید، درابتدا ازکارهای دردست انجام خود یک لیست تهیه کنید و تلاش کنید تا تمامی کارهای آن لیست را تاپایان روز انجام دهید. برای شروع یک لیست واقع بینانه و کوچک تهیه کنید. حتما کارهارابراساس اولویت انجام و اهمیت آنها بنویسید. وقتی تمرکز شما کم است، کارهای سبک را انجام دهید مثل مرتب کردن برخی فایل ها و بایگانی کردنشان. بنابراین، حتی درزمانی که تمرکز ندارید، سودمند عمل کرده اید. اگردرطول روز کارهایی به لیست شما اضافه شدند، درترتیب این لیست تجدید نظر کنید.

ازاینکه پیام ها و ایمیل و شبکه اجتماعی خود را بطور تصادفی و هرزگاهی چک کنید، حتما خودداری کنید

پیامی که ناگهان در صفحه رایانه شما ویا گوشی همراهتان خود را نشان می دهد، ناخودآگاه باعث ایجاد یک ضرروت برای شما درجهت پاسخگویی آن می شود. اما این کار یعنی چک کردن متناوب این پیام ها وقت شما را تلف خواهد کرد، و مانع شما می شود تا بر انجام کارهایتان تمرکز کنید. مگراینکه واقعا منتظر یک پیام و یا ایمیل باشید، باید یک زمان های مشخصی را به چک کردن پیام ها اختصاص دهید، مثلا صبح ها یا بعد از نهار و یا درعصرگاه.

چندکار را باهم انجام ندهید

اگر درحال خواندن پیام ها و ایمیل ها هستید، ودرهمان حال کارخود را انجام می دهید، حتما زمان بیشتری برای انجام هردوکار نیاز خواهید داشت، درمقایسه با زمانی که هرکدام را به صورت جداگانه انجام می دهید. و درنتیجه وقت شما تلف خواهد شد. این به این دلیل است که انجام چندکار بطور همزمان، توجه شما را بین آن کارها تقسیم می کند و چون هرکار مقدار توجه کمتری را برای خود دارد، پس زمان بیشتری برای انجام آن لازم خواهد شد. انجام یک کار را دریک زمان به پایان برسانید و بعد به سراغ کاردیگر بروید.

زمان خود را به بازه های زمانی مشخص تقسیم کنید

کارهای مشابه را در یک گروه دسته بندی کنید وبدون اتمام یک کار به سراغ کار دیگر نروید. مثلا می توانید صبح ها را به پاسخگویی به تمام پیام ها و ایمیل ها اختصاص دهید و بعد از آن می توانید به قرارهای ملاقات و تماس های تلفنی خود رسیدگی کنید وبعد روی پروژه کاری خود تمرکز کنید و درنهایت دوباره ایمیل ها و پیام های خود را چک کنید. فراموش نکنید که وقتی شما کارهای مشابه را دریک گروه جمع آوری می کنید، ذهن شما سریع تر عمل می کند.

منبع: https://www.entrepreneur.com/article/240760