ناصر غانم‌زاده را می‌توان آقای استارت آپ نامید. ایشان مدرس دوره‌های کارآفرینی و Lean Startup هستند . راه‌اندازی یک Startup را می‌توان نقطعه آغازی بر راه‌اندازی یک کسب‌وکار دانست. آی‌پالس۱۵:‌گپی با ناصر غانم‌زاده یا آقای استارت آپ 

اینکه چگونه یک استارت آپ را باید راه‌اندازی کرد و با استفاده از چه شیوه‌هایی می‌توان به محصول قابل عرضه در بازار رسید گوشه‌هایی است از فنون راه‌اندازی یک استارت آپ.
گوش کردن این برنامه را برای همه کسانی که سعی در راه‌اندازی یک استارت آپ مخصوصا در حوزه فناوری را دارند توصیه می‌کنم. 

لینک مستقیم دانلود برنامه پانزدهم آی‌پالس

منبع : http://www.iclub.ir/ipulse15-mr-startup