1.ساختار رسمی به دنیای واقعی اعمال نمی شود.

طرح کسب و کار سنتی به طور معمول حدودا" از هشت بخش تشکیل شده است: یک خلاصه اجرایی، خلاصه شرکت، محصولات و خدمات، خلاصه تجزیه و تحلیل بازار، استراتژی و خلاصه پیاده سازی، خلاصه مدیریت، طرح سال مالی و... مقاله که بیش از 40 صفحه است هفته ها، ماه ها یا حتی، طول می کشد تا ایجاد شود.

2. آن را در یک روز تغییر دهید.

شما این طرح جادویی که ساعت های بی شماری (یا هفته ها یا ماه) زمان می برد را باید تقریبا با تک تک جزئیات اجرا کنید درست مثل  پرواز کردن از پنجره به بیرون - به معنای واقعی کلمه می باشد.

دلیل این کار این است که هیچ راهی برای به دست آوردن یک درک درست از نظر مشتریان بالقوه و یا بازارهای کلی محصول خود و یا شرکت شما، وجود ندارد. شما نیاز به پاسخ شفاف و واضح دارید که به سرعت بهبود پیدا کند.

3.کسانی که پیش بینی های محافظه کار در مورد کسب وکارشان می کنند.

من اعتراف می کنم که ظاهر طرح کسب و کار با ارزش هست . و امور مالی یکی ازبخش هایی است که برخی از آنها نیازمند درک عمیق قبل از راه اندازی و سرمایه گذاری کردن هست درست مثل این می ماند که شما ماه ها یا سالها  در پایین جاده در حال  پیدا کردن کسب و کار بدون هیچ پشتوانه مالی برای انجام کار باشید.پیش بینی های مالی شما فراتر از شش ماه یک فانتزی کامل است. شما در واقع محافظه کارانه عمل می کنید.

4.اگر شما با استفاده از آن برای جمع آوری پول در اوایل، شما در حال صحبت کردن به مردم اشتباه است.

هنگامی که شروع به یک کسب و کار جدید می کنید  علاقه مند  هستید که پولی رو جمع کنید تا آن کسب وکار رو ایجاد کنید. به  تعدادی از مکان می توانید بروید، از جمله دوستان ،خانواده ، سرمایه گذاران فرشته، بانک سنتی وجود دارد. حتی سرمایه گذاران بالقوه رمان حماسی خود را از یک طرح کسب و کار، به احتمال زیاد به یک وام بانکی می دونند.

داشتن ایده های خود و چگونه قصد دارید آن ها را اجرا کنید بدیهی است در نوشتن مهم است زیرا کمک می کند تا نقطه حساس و مهم شناخته شود. از طریق آیین ساختار ایجاد یک طرح کسب و کار سنتی،  یک شبه طول می کشد .بنابراین، به جای آن در 10 صفحه، به صورت  مختصر تر و با دید بصری نقشه خود را بنویسید و آن گاه بهتر می توانید بودجه خود را تنظیم کنید و با طرحی که آماده کردید به هدف خود برسید.

منبع:

http://www.entrepreneur.com/article/253425

برداشت آزاد خودم از این موضوع.