معمولا افراد خلاق و کارآفرین از نظر داشتن ایده کمبودی ندارند، اما اگر ایده ها به خوبی مدیریت نشوند این قدرت خلاقه به سرعت می تواند تبدیل به یک ضعف شود. پیام های ثابتی که از ذهن یک فرد مستقل می گذرد ممکن است شامل چنین تفکراتی باشد:
باید به سمت آن حرکت کنم. اگر فرصت بزرگی را از دست بدهم چه می شود؟ ای کاش پول داشتم تا این کار را انجام می دادم، این ایده بسیار بزرگی است.


این سردرگمی ذهنی(ایده های زیاد، وقت بسیار کم)، یک کامیون ایده های بزرگ را به توقف با صدای ترمز بلند وادار می کند پیش از آنکه حتی وارد مسیر شوند!

بکارگیری یک راهکار سیستماتیک برای یک فرد مستقل خلاق، با نیمکره راست فعال همیشه کار آسانی نیست. برای همین است که موفق نمی شوید.

اما کاری که باید انجام دهیم، کنترل و سازماندهی این ایده ها می باشد. در این سری مطالب به این تکنیک ها می پردازم.

تکنیک اول: آنها را از ذهن خود خارج کرده و روی کاغذ بنویسید

نگه داشتن تمامی این ایده های درخشان در مغز کار خسته کننده ای است. باید خارج شوند! اگر نیمکره راست شما فعال باشد باید یک دوجین کاغذ در اطرافتان باشد که استراتژی و کار روزانه تان در آن نوشته شده باشد. با مرتب کردن ایده های خود آغاز کنید، بزرگ و کوچک. آنها را بر اساس نیازهای خود دسته بندی و اولویت بندی کنید.

آیا به درآمد فوری نیاز دارید؟ آیا باید علامت تجاری خود را ارتقا دهید؟ آیا باید سیستم های شما در جای خود بکارگرفته شوند؟ آیا باید نیازهای مشتریان را برآورده سازید؟ و آیا به سادگی شما باید با استفاده از خلاقیت خود در مسیری جدید، خوشی بیشتری فراهم سازید؟

اکنون یک ایده (بله، تنها یک ایده) را انتخاب کرده و دست به کار شوید. در تکنیک های دیگر به چگونگی انسجام بیشتر افکار بر روی یک کار و اجرایی کردن یک ایده می پردازم.