اکوسیستم، سخت افزار نیست، نرم افزار هم نیست. مجموعه ای است از محصولات (تبلت، تلفن، کامپیوتر)، برنامه های کاربردی، خدمات آنلاین، و تجهیزات؛ این مجموعه را گرانش عظیم یک برند -که همچون سیاه چاله ای در مرکز قرار گرفته ولی دیده نمی شود- به هم نگه داشته. و این، همان کاری است که اپل از همه رقبای خود بهتر انجام داده و آنها را هم واداشته تا در همین مسیر حرکت کنند. 

منبع : http://narenji.ir/12343-platform-archipelagos-apple-google-amazon-microsoft