ساختار پارک علم و فناوری آنلاین :

·        سیستم جامع اطلاعاتی وندا (مدیریت پارک علم و فناوری)

·        دفتر کار مجازی (مدیریت واحدهای فناور)

 اجزای پارک علم وفناوری آنلاین :

·        سیستم جامع اطلاعاتی وندا (www.vandalive.com)

·        دفتر کار مجازی (www.contactoffice.com)    یا hyperoffice.com

·        سامانه کار از راه دور  (www.parscoders.com)

·        فروشگاه های زنجیره ای اینترنتی  (www.sabaec.ir)

·        شبکه اجتماعی کارآفرینان  (www.servatafarinan.com)

·        خانه کارآفرینی (www.fantazio.com)


ساختار پارک علم و فناوری آنلاین :

·        سیستم جامع اطلاعاتی وندا (مدیریت پارک علم و فناوری)

·        دفتر کار مجازی (مدیریت واحدهای فناور)

 اجزای پارک علم وفناوری آنلاین :

·        سیستم جامع اطلاعاتی وندا (www.vandalive.com)

·        دفتر کار مجازی (www.contactoffice.com)  یا hyperoffice.com

·        سامانه کار از راه دور  (www.parscoders.com)

·        فروشگاه های زنجیره ای اینترنتی  (www.sabaec.ir)

·        شبکه اجتماعی کارآفرینان  (www.servatafarinan.com)

·        خانه کارآفرینی (www.fantazio.com)

 

سیستم جامع اطلاعاتی وندا :

·        جذب و پذیرش واحدهای فناور

·        امور مالی و خدماتی مربوط به واحدهای فناور

·        سامانه نظارت و ارزیابی آنلاین

 

دفتر کار مجازی :

1.      نرم افزار مدیریت پروژه ی آنلاین

2.      مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

3.      برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)

4.      سیستم یکپارچه ی مالی و مدیریت جریان نقدی (دریافت ها و پرداخت ها ، میزان سود آوری)

5.      اتوماسیون اداری ، دبیرخانه ، بایگانی

6.      نرم افزار مدیریت و ارتباط با اعضای گروه . مدیریت منابع انسانی ، گردش کاری ، ارزیابی عملکرد

7.      نرم افزار مدیریت استراتژیک و راهبردی شرکت

 تأثیرگذاری پارامترها و تصمیمات و استراتژی های مختلف در سود و زیان شرکت و پیشرفت آن.

8.      منشی آنلاین

9.      بازاریابی آنلاین

10.  داشبورد


چشم انداز پارک علم و فناوری آنلاین

پارک علم و فناوری مجازی سلام ، در سال 1404 ، 20 میلیون شرکت دانش بنیان ایجاد می کند که توسط جوانان ایرانی هدایت می شود و در عرصه های مختلف ، بازارهای جهانی را در دست می گیرند .

گردش مالی پارک علم و فناوری مجازی سلام در این سال ، ماهیانه 20 میلیارد تومان است .

هزینه ماهیانه برای واحدهای مستقر در پارک : 10 هزار تومان.

تعداد واحدهای فناور مستقر در پارک : 1 میلیون واحد .