راحتی شما دردفتر کارتان به جهت بالا بردن بازده کاری و حفظ سلامتی تان از اهمیت بسیاری برخوردار است. مراحل کوچک و بسیاری وجود دارند که شما بتوانید ازطریق آنها یک محیط کاری بهتر و مناسب را برای خود فراهم سازید. واین کاررا می‌توانید با پیروی از توصیه های اصول طراحی یک دفتر کار،‌درزیر آغازکرده و روزکاری خود را بهبود ببخشید، به خود اهمیت دهید و صدمات احتمالی را درطولانی مدت کاهش دهید: