پیام های متنی فقط یک راه مناسب برای چت و گفتگو با دوستان نیست آن همچنین یک ابزار بازاریابی قوی برای کسب وکارهای کوچک می باشد.اکثریت افراد یک تلفن همراه دارند و از تلفن خود برای ارسال و دریافت پیام های متنی استفاده می کنند با عنوان SMS  می شناسند. آن چیزی که بیشتر اهمیت دارد این است که کاربران تلفن همرا بیشتر درگیر پیام SMS هستند نسبت به بازاریابی ایمیلی و یا شبکه های اجتماعی . بیشتر کاربران تلفن همرا برنامه ریزی کردند که هنگام دریافت یک پیام به آن ها هشدار دهد  و اکثر پیام ها در عرض چند دقیقه به آن ها تحویل داده شده است.