[تصویر: riipuv1k5yvww7c2tx9.jpg]

امروز شروع کنید که فردا دیر است .
4 ماه تا پایان سال 1392 باقی مانده است .لطفا اهدافی که می خواهید در این 4 ماه بهش دست پیدا کنید را اینجا بنویسید و قدم هایی که برای رسیدن به این هدف باید بردارید ، را هم بنویسید .
با تشکر

منبع