بوم مدل کسب و کار یا  Business Model Canvas  ابزار مدیریتی و کارآفرینانه استراتژیک است که به شما اجازه می‌دهد مدل کسب و کار خود را توصیف، طراحی و اختراع کرده یا  آن‌را به چالش طلبیده و یا تغییر (چرخش:Pivot) دهید.

 

بوم مدل کسب و کار ابزار ساده تصویری و در عین حال بسیار قدرتمند است که ۹ بخش سازنده‌ی مدل‌کسب و کار را توصیف می‌کند. این بخش‌ها شامل بخش‌(های) مشتریان، ارزش پیشنهادی، کانال(های) توزیع، ارتباط با مشتریان، جریان درآمد، فعالیت‌های اصلی، منابع اصلی، شرکای(تجاری) کلیدی و ساختار هزینه‌ها است.

بوم مدل کسب و کار


برای دانلود بوم کسب و کار و خواندن ادامه ی این مطلب از لینک زیر استفاده کنید :

http://www.businessofsoftware.ir/368/what-is-business-model-canvas/


همچنین برای دانلود بوم ناب (Lean) و خواندن مطالب و اسلایدهای مربوطه می توانید از لینک زیر استفاده کنید :

http://www.businessofsoftware.ir/369/lean-canvas/