دوستان خبری اکنون به دست من رسید که واقعا من را شوکه کرد!
اکنون باخبر شدم که یکی از همراهان همیشگی ما از میان ما رخت بر بستند!
بسیار هجان زده شدم و نمیتوانم باور کنم! از شوک که خارج شدم باز میگردم...
فقط برای روحش دعا کنید...

همیشه وهمه جا کنار ما بوده است و برای ما در هر کاری تصمیم گرفته است.تاکنون که این طور بود!همه ذهن ما شده بود دیوار ذهنی،جملات منفی و نمیتوانم ها و در یک کلام "باورهای غلط"!
تا کی میخواهیم در کنار این موجود پلید زندگی کنیم؟نمیدانیم!
دیشب که داشتم انجمن را مرور میکردم و آرزوها و صحبت های دوستان را می خواندم به یک سال پیش بازگشتم!به باورهای غلطم در سال پیش و تفاوت من پارسال با من اکنونم!این صحبت ها وتلاش های واقع گرایانه "خانواده میلیاردرهای آینده ایران" بسیاری از این باورهای نابجا را از ما گرفت و حالا به وضوح در تک تک کلمات و صحبت های دوستان می توانیم این انرزی و ایمان به خود و توانایی هایشان را بخوانیم!
حالا به نظر شما لازم نبود یک مراسم کوچک برای این موجود زشت بگیریم؟
من که آگهی ترحیمش را آماده کردم ، خرمایش را هم می خوریم!
کسی که با مرگش همه ما را خوشحال کرد!"باورهای غلط عزیز"

[تصویر: Chehelom.jpg]


منبع و ادامه صحبت ها