ایران یک کشور مظلوم و ناشناخته برای جهانیان است. مقصر رسانه‌های خارج از کشور نیستند که ما را ملتی وحشی با کشوری ویران نشان می‌دهند. مقصر خود ما هستیم که به پا نمی‌خیزیم تا به جهانیان نشان دهیم که ایران یک کشور ویران نیست، بلکه باید مقصد یک گردشگری کره زمین باشد، چرا که به جز هزاران نوع زیبایی تاریخی، طبیعی و هنری، ایران مهمان‌نواز ترین مردم دنیا را دارد. این ادعا نیست واقعیتی است که هنوز جهانیان به خاطر کم کاری ما جرأت تجربه آن را ندارند.

پس اگر به فکر بهبود اقتصاد منطقه خود هستید، اگر می‌خواهید افراد بیکار کمتری را در شهر خود ببینید یا می‌خواهید شهرتان آبادتر و ثروتمندتر شود، لزومی ندارد که کارخانه بزنید یا منتظر معجزه باشید، کافی است شهر خود را مستند کنید و به بهترین شکل به تصویر بکشید.

در همین راستا کجارو قصد دارد برای هر منطقه یک نماینده و قهرمان انتخاب کند که به صورت یک پروژه، کل منطقه زندگی (یا سکونت به دلیل تحصیل یا کار) خود را مستند سازی کند و زیبایی‌های آن را به تصویر و متن درآورد.

لینک : http://www.kojaro.com/city-champion