کارآفرینان همواره به دنبال فرصت هستند، به دنبال اینکه چه محصولات و سرویس هایی را می توانند به مشتریان ارائه کنند؟ چگونه می توانند محدودیت ها را پشت سر گذاشته و به بازارهای جدید وارد شوند؟ هرکسی می تواند در راستای توسعه و ترقی کسب و کار خود تغییراتی را ایجاد کند، اما در واقع چگونه می توان ایده هایی را که باعث تغییر بزرگ و یک پیشرفت عظیم در یک کسب و کار می شوند را توسعه داد؟ زمانی که شما مهارت ها و تجربه های مختلفی را کسب می کنید، چشم انداز جدیدی برای زندگی تان تعریف خواهد شد.

اگر شما به صورتی کاملا جدی یک حرفه را دنبال می کنید، یا در یک کشور دیگر بزرگ شده اید و یا از همکاران خود کمی کوچکتر و یا بزرگتر هستید، به طور حتم دنیا را با دیدی متفاوت خواهید دید، همین خود باعث بدست آمدن نتایجی مهم از یک کسب وکار خواهد شد. برای آنکه بتوانید ایده های نوظهور و مبتکارنه ای داشته باشید، این سوالات را از خود بپرسید:

چه تجارب و آموزه هایی از گذشته دارید که دیگران در رشته های مشابه به شما ندارند؟

چه دیدگاه ها و تکنیک هایی در یک منطقه رایج است، و شما چگونه می توانید آنها را در صنعت خود به کار بگیرید؟

افرادی با مشاغلی کاملا بی ربط با حوضه کاری شما، چه حرفی برای گفتن در مورد صنعت شما خواهند داشت؟ چه چیزی به نظر آنها غیرمنطقی است و چرا؟

چه گرایشاتی می تواند در حال حاضر برای صنعت شما تهدید آمیز باشد و چه فرصت های بالقوه ای وجود دارد؟

زمانی که شما تنها به دنبال منابع الهام بخش در رشته تان هستید، کمی سخت است که تمامی احتمالات را در نظر بگیرید. آیا این مسیر را تنها به این دلیل برای انجام کارها انتخاب کرده اید که بهترین راه است و یا به این دلیل که این راهی است که همیشه می روید؟

ترکیب دیدگاه ها و بینش های مختلف از حرف مختلف و از جنبه های مختلف زندگی تان، شما را توانا می سازد تا فراتر از محدوده صنعتتان و کسب و کارتان گام بردارید. شما می توانید سوالات مهم تری بپرسید و فرصت هایی را ببینید که هرگز برای رقیبان شما وجود نخواهد داشت. وقتی شما مثل یک مبتکر و یا یک نوآور فکر می کنید، در حال انجام یک بازی جدید هستید. آنوقت است که دیگر این بهبودها و تغییرات به نظرتان یک ترقی بزرگ به حساب نمی آید، بلکه این یک توانایی برای دوباره تعریف کردن کسب و کارتان و جلو زدن از رقیبانتان است.

منبع: http://www.entrepreneur.com/article/251079