در هر سنی که هستید، برای ماندن در رتبه اول در هرچیز در این دنیای پرسرعت و تغییرپذیر، مجبورید که مهارت های جدید را یاد بگیرید. مهارت کارآفرین شدن خود یکی از این مهارت ها است که باید آن را به خوبی درک کنید. روزانه به تعداد کارمندان بالغی که می فهمند،‌ که برای حرکت روبه جلو از جایی که هستند،‌ باید بارسنگین تحمیلی بر روی کارکنان خود را کاهش داده و در عوض بر روی توانایی های خود سرمایه گذاری کرده و خود را به یک کارآفرین قوی تبدیل کنند، اضافه می شود.

کارآفرینی تنها مختص به یک گروه جوان نمی شود. اگرچه که با رسیدن به سن ۵۰ و بالاتر، بودن در جایگاه یک کارمند دائم سازمانی،‌ و احساس امنیت حاصله از آن، حس عالی و سرشار از منطق را در شما ایجاد خواهد کرد. هشت مورد زیر ارزش خواندن را دارد و ممکن است که دیدگاه شما را تغییر دهد و به شما کمک کند که از جایگاه یک کارمند قدیمی به جایگاه یک کارآفرین موسپید نقل مکان کنید.

داشتن یک شغل هیچگاه امنیت بلندمدت شغلی را برای شما فراهم نخواهد ساخت

اینکه شما در یک جایگاه شغلی قرار داشته باشید به این معنا نیست که حتما امنیت شغلی شما تامین شده است. این حقیقت محض است که بسیاری مجبور به رویارویی با بحران های مالی شدیدی در طول سال های اخیر بوده اند. و تنها به این دلیل که یک اقتصاد به خوبی به شرایط مناسب بازگردانی می شود، نمی توان نتیجه گرفت که دیگر هیچگاه آن بحران پیش نخواهد آمد. اتفاقات اخیر جهان نشان دهنده این است که چه قدر سریع دنیا تغییر می کند، که اغلب هم با پیامدهای ناشناخته ای همراه است. که همین خود دلیل این است که چرا شرکت ها بیشتر و بیشتر به فکر به وجود آوردن انعطاف پذیری در کسب و کار خود هستند،‌ آن هم با جذب کارمندان دائم کمتر.

شغل کنونی شما به تدریج ناپدید می شود

به این فکر کنید که در یک جایگاه شغلی هستید،‌ این بسیار سخت است که بتوانید به راحتی همان جایگاه و پست را در جای دیگر به دست آورید. این به خاطر این است که نقش کنونی که در حال اجرای آن هستید،‌ به تدریج در حال جایگزین شدن با نقش های جدید و متفاوت دیگری است و یا دست کم این جایگاه ها با اشخاص جوان تری پر می شود که مشتاق کار هرچند با دستمزد کمتر هستند.

منبع: http://www.entrepreneur.com/article/238982