برای ساخت و تولید هر محصولی فرآیندی باید طی شود که محصول خوبی تولید شود. این فرآیند برای تولید یک محصول خوب نرم افزاری نیز صدق می کند. Agile فلسفه ای برای تولید یک محصول نرم افزاری خوب و استاندارد است. در این میان اسکرام (Scrum) ابزاری برای رسیدن به این فلسفه است. 

آی‌پالس ۱۹: گپی با اسد صفری موسس اسکرام ایران

در این برنامه از آی‌پالس با اسد صفری درباره اجایل و اسکرام صحبت کرده‌ایم. 

  1. موسسه اسکرام ایران
  2. بیانیه ی توسعه نرم افزار چابک
  3. دنیای چابک
  4. انجمن چابک ایران
  5. چرا باید در ایران چابک شد؟ و چرا نمی توان چابک شد؟
  6. دوره آموزشی اسکرام به صورت کاربردی

لینک مستقیم دانلود برنامه نوزدهم آی‌پالس


منبع : http://www.iclub.ir/ipulse-19-asad-safari-about-scrum-and-agile