شما همیشه نمی توانید منتظر خلاقیت باشید تا به سراغ شما بیاید، گاهی وقت ها نیاز است که خود شما مانند صیادی آن را شکار کنید. در عکس زیر به 21 استراتژی به عنوان یک نقشه اولیه برای این کار اشاره می کنیم. همه این راه ها کاملا به روز و بر اساس توصیه های تخصصی می باشند.


- گاهی وقت ها ریسک کنید، ریسک کردن همیشه هم بد نیست
- قبل از بالا رفتن از کوه، کوهنوردی را با تپه نوردی آغاز کنید
- تا می توانید در مورد هر چیزی سوال بپرسید
- بعضی وقت ها، از بعضی کارهای خوب تقلید کنید
- از افراد با تجربه در مورد اهداف و چشم اندازهای جدید سوال بپرسید
- مثل افراد باهوش فکر کنید و خود را جای آنها بگذارید
- آنچه در فکرتان هست را بنویسید
- تمرین روزانه و فغالیت قوه ادراک را فعال می کند
- بر هدف کلی خود تمرکز کنید
- استراحت وتفریح به اندازه داشته باشید
- رویاپردازی کنید
- احتمالات را در نظر بگیرید
- سعی کنید که چیزهای خوب را بیاموزید
- تحرک و پیاده روی قوه خلاقیت را فعال می کند
- از دوستان خود کمک بگیرید
- سنجیده و قاطع عمل کنید
- بیشتر عمل کنید تا اینکه قضاوت کنید
- تفکر کنید
- فکر و مغز خود را تازه کنید
- اهداف خود را مرور کنید و به روز نگهشان دارید
- به افق دور بنگرید تا قوه خلاقیتتان به کار بیفتد

منبع: http://www.entrepreneur.com/article/242299