به تلاش های خود احترام بگذارید، به خودتان احترام بگذارید. احترام شما به خود منجر به بالارفتن نظم و ادب تان خواهد شد. با داشتن احترام و نظم قدرت واقعی دردستان شماست.      کلینت ایستوود

ظاهرا این فرمول برای کلینت ایستوود جواب داده است و اگرشما هم می خواهید درجایگاه شغلی خود مورداحترام واقع شوید، این فرمول برای شما هم جواب خواهد داد. کمی به این فکر کنید که کارشما و محیط آن به چه صورت خواهد بود اگر همکارانتان، رئیستان و مشتریان با شما بااحترام بیشتری رفتار کنند. پول بیشتری را تصورمی کنید؟ روابط بهتری را بااین اشخاص تصور می کنید؟

ارزش های خود را تعریف کنید

مردم قدرت و کمال را دنبال می کنند. به این فکرکنید که چه چیزی شما را به یک شخص بهتر و قوی ترتبدیل می کند. تمامی آن جهت هایی را که باید به سمت آنها حرکت کنید و نباید حرکت کنید بنویسید. داشتن لیستی از این موارد به سادگی به شما کمک خواهد کرد تا اهداف خود را درمورد آنها عملی سازید.

علاقه خود را کشف کنید

اگر شما شوق و علاقه برای رفتن به یک سفربرای رسیدن به یک هدف داشته باشید، این شوق شما رادرمسیر درستی می برد. کارمندان علاقه مند میل بیشتری به عمیق کردن ارتباطات کاری خود دارند، بنابراین مقدار مناسبی از احترام و دوستی بادیگران را برای خود بدست آورید.

اهدافتان را بشناسید

باشرایط اقتصادی موجود شما شاید فرازو نشیب های بسیاری را درکارخود تجربه کنید. اگر هدف شما برآورده سازی یک سرویس بهتر به مشتری نسبت به یک شرکت دیگر است پس این هدف را با دقت بسیاری دنبال کنید. دیدگاه مثبت و انعطاف پذیر به راحتی توسط افراد پیرامون شما درک خواهد شد.

آینده را تصورکنید

کمی وقت بگذارید و به این فکرکنید که اگر شما احترام و دوستی و موفقیت بیشتری بدست آورید، جایگاه شغلی شما در آینده به چه شکل خواهد بود. تمرین یک کارشما را درآن بهترین می سازد. برای داشتن این تصورات درابتدا یک نفس عمیق بکشید و افکار بد را ازذهن خود بیرون سازید و بعد شروع به ساختن یک واقعیت روانی بکنید.

خودبینی را رهاکنید و به همنوعان خود توجه کنید

تابحال به این توجه کرده بودید که وقتی به یک عکس نگاه می کنید که با گروهی ازافراد دیگر درآن هستید فقط به خودتان نگاه می کنید؟ خودبینی درتمامی نقاط این جهان وجوددارد. اگر شما به همکاران خود احترام بگذارید، آنها هم متقابلا به شما احترام می گذارند و وقتی ببینند که شما مثل کسی رفتار می کنید که به جای فقط فکرکردن به خود به دیگران هم فکر می کند و به آنها علاقه دارد، حتما پاسخ و عکس العمل بهتری رابه شما نشان می دهند.

اجرایی کردن مراحل بالا کارآسانی نیست اما به آنها فکر کنید تا به خود داشتن یک زندگی بهتر را آموزش دهید. به این تصورکنید که ازهواپیما با یک چترنجات بیرون می پرید و چترشما باز نمی شود، درآن لحظه چه می کنید؟ تمامی تمرکز شما متوجه نجات جان خود و اجرایی کردن مراحل آموزشی است که از قبل فراگرفته اید. در زندگی کاری تان هم به همین صورت باشید، فردا و هفته بعد و ماه بعد برای انجام این کار دیر است، ازهمین الان شروع کنید، تا درآینده هم درجایگاه شغلی خود محترم شمرده شوید وهم خودتان به خودتان احترام بگذارید. 

منبع: https://www.entrepreneur.com/article/233073