به نظر می رسد افراد اندیشناک و مضطرب همواره در حال تفکر و سنجیدن آنچه که باید انجام دهند هستند. ممکن است این حالات برای ما کسل کننده باشد، اما طبق مطالعه اخیر افراد دارای چنین خصیصه ایی، بسیار خلاق و مبتکر می باشند.

محققان دانشکده کینگ لندن ارتباط بین اضطراب و تصویرسازی قوی تر را هم اثبات کرده بودند. به گفته دکتر آدام پرکینز، متخصص نوروبیولوژی شخصیتی، نگرانی، مادر خلاقیت است. زمانیکه شما به آن می اندیشیداین حس در شما ایجاد می شود.

بسیاری از بزرگ ترین پیشرفت های ما در طول سالیان گذشته نتیجه نگرانی بوده است. انرژی هسته ایی؟ نگرانی در مورد اتمام منابع انرژی. سلاح های پیشرفته؟ نگرانی از تهاجم. دستاوردهای پزشکی؟ نگرانی از بیماری و مرگ.تصاویر واضح و روشن به بهترین شکل به بشریت کمک کرده است

دکتر پرکینز در ادامه می گوید: افراد شاد و خوشحال معمولا عمیق در مورد مشکلات فکر نمی کنند. از اینرو در مقایسه با افراد عصبی تر، در زمینه حل مشکل نقطه ضعف دارند.

منبع:

http://higherperspectives.com/overthinking/

برداشت آزاد خودم از این موضوع.