اگرشما یک فرد پرمشغله هستید، بسیار کارمی کنید و درطول هفته تمامی وقت خود را صرف کارکردن در محل کارتان می کنید، شاید این حجم بالای کاری گاهی منجر به فرسودگی و سرخوردگی شما شود. درزیر به تعدادی توصیه اشاره می کنیم که به شما انگیزه می دهد و از خستگی ناشی از کار شما می کاهد:

خوب بخوابید

یک خواب خوب درشب، یک المان کلیدی برای خوب و سرحال بیدار شدن در روز بعد است. متوسط مردم به ۸ ساعت خواب نیاز دارند. پس اگر کمتر از ۸ ساعت درشب قبل خوابیده اید انتظار یک روز پرانرژی را از خود نداشته باشید و درنتیجه تمرکز کردن برروی کارتان هم برای شما بسیار سخت خواهد شد.

یادبگیرید که بگویید نه

شما نمی توانید همه کارها و پروژه ها را در یک روز به پایان برسانید. شما باید برای خود مرز تعیین کنید و یاد بگیرید که به کارهای بیهوده برای شغلتان نه بگویید. هرقولی که شما می دهید یک برنامه کاری دیگر را به برنامه شما اضافه می کند و انرژی شما را تقسیم می کند. اگر انرژی خود را بین کارهای مختلف تقسیم کنید، کارایی خود را ازدست می دهید و بنابراین درست عمل نخواهید کرد.

ورزش کنید

ورزش روزانه استرس و تنش را ازشما دور می کند. همچنین حال شما را خوب می کند و شما را شاد می سازد. بنابراین، مانع افسردگی می شود. ورزش بعد ازکار و یا درزمان های بیکاری به شما کمک می کند تا ذهن خود را آزاد کنید، به مغزتان استراحت دهید تا دوباره انرژی بگیرید. درنتیجه همه اینها کارایی شما بالا رفته و عملکردتان بهبود می یابد.

برای خود یک سرگرمی تعریف کنید

داشتن یک سرگرمی خارج از محیط کاری می تواند شما را خوشحال کند و حتی به شما کمک می کند که مهارت های مختلفی را بکارببرید. همچنین بااین کار افراد جدیدی را می بینید ومی توانید علایق مشترک خود را با هم به اشتراک بگذارید. پس حداقل شما می توانید درمورد موضوعاتی غیرازکار باهم گفتگو کنید و تفریح داشته باشید.

ازدیگران درخواست کمک کنید

وقتی مضطرب هستید و احساس خستگی می کنید از کسی کمک بخواهید. نباید خجالت بکشید ازاینکه از همکاران خود کمک بگیرید. شاید ازاین طریق کارهارا سریع تر انجام داده و به یک راه حل بهتر برسید. فراموش نکنید که هیچ کس نمی تواند به تنهایی همه کارها را انجام دهد و به همین خاطر هم هست که افراد مختلف کسب و کاری فعالیت های تیمی انجام می دهند.

ازروزهای تعطیل و مرخصی خود نهایت استفاده را بکنید

برخی از مردم ازروزهای مرخصی خود استفاده نمی کنند و آنها را برای روز مبادا نگه می دارند ویا درزمانی که اصلا ضرورت ندارد بازهم درروزهای تعطیل کارمی کنند، اما این را بدانید که هدف از تعریف یک روز تعطیل این است که شما درطول یک سال کمی به خود استراحت دهید و تفریح کنید و زمان بیشتری را با خانواده و دوستان بگذرانید. پس، مثل آن افراد نباشید و از تعطیلات خود نهایت استفاده را ببرید. ترجیحا، مکان خود را عوض کرده ویک سفرکوتاه داشته باشید. حتما احساس سرحالی وشادابی بیشتری درزمان برگشت به دفترکار خود خواهید داشت.

منبع: https://www.entrepreneur.com/article/271404