فعالیت های تیمی در یک شرکت موجب افزایش کارایی و بازده کارکنان آن می شود. همچنین باعث دلگرمی و افزایش روحیه جنگندگی آنها می شود. اما برخی از کارمندان فعالیت های تیمی را دوست ندارند و فکر می کنند که این فعالیت ها تاثیرمعکوس بر عملکرد کارمندان دارندو موجب افزایش تنش بین همکاران می شوند. بنابراین، پس انتخاب درست فعالیت های تیمی و اجرای آنها به بهترین شکل ممکن یک امرمهم می باشد. درزیر به برخی از فعالیت های تیمی رایج اشاره کرده ایم:

جلسه پرسش و پاسخ

برای این کار شما باید ۲۰ الی ۳۰ سوال مرتبط با شرکتتان را بپرسید. مثلا شرکت شما چند شعبه در کشوردارد؟ چند کارمند دارد؟ ساختمان شرکت چند طبقه است؟ چندنفر در بخش منابع انسانی شرکت کار می کنند؟ مدیرکل و هیئت مدیره شرکت چه کسانی هستند؟ شما با پرسش این سوال ها و مشابه آنها می توانید میزان دانش همکاران خود رااز محیط کاری تان بسنجید.

یک راست و یک دروغ

این یک فعالیت عالی درزمانی است که شما افراد را برای اولین می بینید. اول، هرکسی باید خودش را معرفی کند و بعد درمورد خود دوحالت رابیان کند، یکی دورغ و دیگری راست. نکته اینجاست که شما باید به خوبی دیگران را قانع کنید که مورد دروغ راست است. سپس، دیگران باید حدس بزنند که کدام حالت درمورد شما صدق می کند. این تمرین به شناخت بهتردیگران کمک می کند و ارتباطات یک گروه کاری را بهبود می بخشد.

فعالیت های داوطلبانه

خوب شما برای این فعالیت ها باید به بیرون از محل کار بروید، اما همین فعالیت ها می تواند مفید باشد و به پیوند بیشتر و بهتر اعضای تیم کمک کند. کارهایی مثل کاشت درختان، تدریس در مدارس محروم، کسب درآمد از فروش غذا، تدارک دیدن یک بازی ورزشی، رفتن به مراکز خیریه، حمایت کردن از پناهگاه های حیوانات و غیره. با برگشت به جامعه شما می توانید حس خوبی را از انجام کارهای خوب کسب کنید، سرگرم باشید، با همکاران خود ارتباط بگیرید و مهارت های رهبری خود را توسعه دهید.

طرح موضوعات معمایی

شما باید یک سری راهنمایی ها و سرنخ ها را پیرامون یک موضوع معمایی ترجیحا مرتبط با کار مطرح کنید و یک نفر آن را کشف کند و برنده جایزه شود. حتی بهتراست که گروه های دو الی سه نفره تشکیل دهید تا حس تیمی را بیشتر به کارمندان القا کنید و آنها همدیگر را بهتر بشناسند. این فعالیت ها حس همکاری شما را برمی انگیزد و اعتماد را بین اعضای تیم افزایش می دهد. شما می دانید که اگر دراین فعالیت تیمی شرکت نکنید هرگز نمی توانید این بازی را به پایان برسانید.

منبع: https://www.entrepreneur.com/article/274802