سینتیا کوکیالسکی دوچیز یا چند چیز در مورد اینکه چگونه کسب وکاری را آغاز کنیم می داند. او سه شرکت را تاسیس کرد و درگیر دها تن از استارت آپ ها می باشد. در حال حاضر نیز مشاور شرکت های گرفتن زمین می باشد. او در کتاب خودش به نام " راه اندازی از زیربنا"  توضیح می دهد گه چطوری ایده های جدید بخشی از موفقیت کسب وکارها شده است.اخبار روزانه ی تجارت از او درباره ی نوآوری ها در شرکت جدید سوال کرد.

اخبار روزانه ی تجارت: اولین نشانه­­ای که استارت آپ ها شکست می خورند چیست؟

سینتیا کوکیالسکی: زمانی که من با بنیانگذاران کسب وکارها صحبت می کردم یه حس مشترکی در تمام آن ها وجود داشت و اون هم حس غرور بود اونا مغرور بودن و این دید را داشتند که ما در حال برنامه ریزی محصولات بزرگ برای شرکت هستیم و هیچ کسی به ما نمی گوید چکار کنیم چون میگن ما خودمون میدونیم باید چیکار کنیم. آن ها نمی خواهند به حرف هیچ کسی گوش کنند اما من می دانم هر چیزی را که آن ها قرار برنامه ریزی کنند.آن ها اهداف و چشم انداز شرکت را آشکار نمی کنند چون میگن اگر نقشه هاشون را بگن شرکتشان شکست می خوره.

اخبار روزانه ی تجارت:چه نقشی نوآوری در راه اندازی کسب وکار و کسب وکارها به طور کلی ایفا می کند؟

سینتیا کوکیالسکی:نوآوری موفق مستلزم کارسخت متمرکز وهدفمنداست. نوآوری یک عامل اساسی درایجاد رقابت درسطح جهانی است که منجر به رشد سازمانی می‌شود ،موفقیت آینده را دربردارد و همانند موتوری است که به شرکتها اجازه می‌دهد دراقتصاد جهانی از کارآیی مستمری برخوردارشوند راه اندازی از شرکت های که ایجاد شدن می تواند کاراتر باشد چون از صفر شروع کردند.شرکت های تاسیس شده سعی کردند در فرآیند کاریشان تغییر ایجاد کنند ولی هیچ وقت به طور کامل از صفر شروع نکردند. به عنوان یک نتیجه  در راه انداری می توانید از آخرین نوآوری ها و روش های هنری استفاده کنید این کار 3 یا 4 بار کاراتر از شرکت هایی است که از این روش ها استفاده  نکرده اند.


اخبار روزانه ی تجارت:آیا شما نصیحت و پندی دارید به دوستان که انجام آن باعث پشیمانی شما شده باشد؟

سینتیا کوکیالسکی:یکی از سختت ترین بخش های راه اندازی این است که پیمایش کنیم آیا  واقعا" دنبال نظرات درست هستیم.بسیاری از استارت آپ ها دنبال این نصیحت ها از بزرگان کسب وکار هستند اما آیا آن ها واقعا می خواهند اعتبارسنجی کنند که آنچه انجام می دهند درست است.آن ها نمی خواهند عقاید و نصیحت ها نقطه ضغفی داشته باشه یا ضعیف باشد.

اخبار روزانه ی تجارت:از نقطه نظر کسب وکار نوآوری چگونه شما را از اختراع متمایز می کند؟

سینتیا کوکیالسکی:اختراع چیزی که واقعا "  جدید است و چیزی که هیچ کس تا به حال و قبل از او کشف نکرده است.اما نوآوری در اغلب موارد با ترکیب چیزهایی که هیچ کس فکر نمی کردکه با روی هم آمدن افکار بشه یک مشکل را حل کرد. ایجاد یک بازار قوی و مبتنی بر آموزش در ارتقای نوآوری محصولات در شرکتهای کوچک و متوسط، با ارزش خواهد بود. بنا بر این به منظور توسعه نوآوری محصول، تأکید بر بازار وآموزش، به جای تکیه بر به کارگیری تکنولوژی مناسب تر است.  اما هیچ چیز جدیدی درباره ی این روش ها وجود ندارد.چرخ سطل های زباله و چمدان  از این گونه است.

کارآفرینی در جامعه ای که ریسک پذیری را دوست ندارد، ضد فرهنگ تلقی می شود. ما پیشرفت را با محافظت از خود مخلوط می کنیم. «ما»ی فرهنگی به محیط های بسته، تصمیمات محتاطانه، سرمایه گذاری های مطمئن، دارایی های بدون ریسک و لیوان هایی که قهوه ی درونشان روی آدم نمی ریزد، لبخند تأیید نشان می دهد.

اخبار روزانه ی تجارت:آیا ویژگی شخصیتی وجود دارد که شما در کارآفرینان  موفق ببینید؟

سینتیا کوکیالسکی: پافشاری. وقتی که شما هنوز موفق نشدید کارآفرینان بیشتر از حامیان با مخالفت ها مواجه خواهند شد.به نظر می رسد در مورد همه افراد این واقعیت وجود دارد که رد یا پذیرش بشوند. ستایش در مورد خودتان بی معنی است و حتما" دیگران این را حس خواهند کرد. با این ویژگی  کارآفرین می تواند به مبارزه با سختی ها بپردازد. بنابراین اگر می خواهید کار آفرین باشید باید این توانایی را در خود تقویت کنید. کارآفرینان اجازه نمی دهند موانع کوچک و چالش های حقیر سد راهشان گردد، چه آنها به صفات ارزشمندی همچون سرسختی، استقامت و سماجت بر انجام کارها آراسته اند.

اگر آنها از یک مشتری بالقوه خود «نه» بشنوند، ناامید و مستاصل نمی شوند بلکه با بازبینی محاسبات قبلی، به سراغ نفر بعدی می روند.اگر طرح قبلی در عمل نتیجه ای به بار نیاورد، آن را نه یک شکست مفتضحانه بلکه «فرصتی برای یادگیری» تلقی می کنند.بر این اساس آنها با هدف حضور فعال در تجارت و بازار، پیوسته در حال یادگیری هستند.


اخبار روزانه ی تجارت:آیا محیط کسب و کار در حال حاضر مطلوب برای نوآوری؟
سینتیا کوکیالسکی:در دوران فقر اقتصادی، آنچه مشتریان می خواهند این است که در پول صرفه جویی کنندتا پول بیشتری ذخیره کنند. بنابراین هر راه اندازی یک نوآوری به هر کدام ازمشتریان پیشنهاد می کند. در زمان خوب اقتصادی، مشتریان مناسب تر انجام کسب و کار به طور معمول ادامه می دهند به جای این که به یک منبع جدید تغییر دهندحتی اگر مزایایی این تعویض داشته باشد.  برای دولت باید دلیل قانع کننده برای تغییر داشته باشید.

کارآفرینی یعنی سخت کوشی، یعنی مواجه شدن با تردید، عدم امنیت، بی ثباتی و قرار داشتن بر لبه ی دیوانگی. کارآفرینان به خلاقیت می اندیشند، حتی اگر کار آنها فنی و تحلیلی باشد.

آنها ذهنی گشوده دارند و هر رویداد را یک فرصت تجاری به حساب می آورند.کارآفرینان اغلب در ذهن شان رویاپردازی می کنند تا دریابند به کدام شیوه، بهتر می توانند کار خود را استحکام بخشند و با شیوه های نوین و ابتکاری آن را توسعه دهند.آنها با شور و اشتیاق، به همراه ایده های جدید و در فضایی سرشار از انرژی خلاق، به عرصه تجارت گام می نهند.

اخبار روزانه ی تجارت: آیا فکر می کنید چیزی بیش تر از نوآوری هم وجود دارد؟

بله من همچین کاری را در راه اندازی کسب وکار خودم انجام دادم که بیش از حد نوآوری کنم. به جای چیدن نوآوری هایی که بیشترین تاثیر را برای مشتری خود دارند. آنها سعی داشتند در فرآیند توسعه ی محصول نوآوری کنند  و از اختراع یک زبان برنامه نویسی جدید برای برنامه نویسان نرم افزار که در فرآیند تولید برای فروشندگان بهبود پیدا کند موثرتر می باشد.

منبع:

http://www.businessnewsdaily.com/695-successful-personality-entrepreneurs-innovation.html