مردی که کارآفرینی خود را از سن ۱۸ سالگی آغاز کرده و فراز و فرودهای این مسیر را می داند. او در ابتدا با فروش فیلترهای آب کار خود را شروع کرده است و در حال حاضر علاوه بر یک کارآفرین موفق، یک نویسنده و ناشر موفق هم می باشد. Darren Hardy، کسی که مسیر موفقیتش با طلا سنگفرش نشده بود. او درسهای زیادی را از این مسیر آموخت و حالا در جایگاه یک مولتی میلیونر کارآزموده قرار دارد. در این پست مصاحبه ای با این کارآفرین موفق انجام شده و او به سه نکته مهم در مسیر کارآفرینی اشاره کرده است:

بزرگترین دلیلی که یک کسب و کار شکست می خورد و باید از آن اجتناب کرد

بیشتر ما از آمار شنیده ایم که ۶۶ درصد کسب و کارهای کوچک با شکست مواجه می شوند، اما می دانید چرا؟ به گفته هاردی، یک کسب و کار شکست می خورد، آن هم به دلیل یک سری عوامل داخلی و نه خارجی. ترس یکی از مهمترین عوامل داخلی بازدارنده ما در رسیدن به موفقیت است.

ما در مسیر کارآفرینی خود تجربه هایی کسب می کنیم که ممکن است مارا از ادامه راه باز دارد. به عقیده هاردی بسیاری از ما این چالش درونی را داریم که توانایی انجام چه کارهایی را داریم، و به احتمال زیاد افکار منفی درونی ما برما پیروز شده و مانع ما می شوند که یک مسیر را شروع کنیم. اما این را باید بدانید که اگر ترسی از چیزی دارید، همین خود علامتی است از اینکه شما باید هرچه بیشتر تلاش کنید. شما باید خود را در این فرصت و مسیر دلهره آور فرو ببرید. در حقیقت این ترس حتی واقعی هم نیست. این نشان دهنده این است که مغز شما چگونه چیزهای ترسناک را تفسیر می کند. اما این ترس در حقیقت وجود ندارد و تنها در مغز شما است.

پس سه مورد از بزرگترین ترس های زندگی خود که مانع شما برای شروع یک کسب وکار و یا انجام یک عمل مهم در این حیطه می شود را بنویسید. این اعمال دلهره آور را آنقدر انجام دهید تا به ذهن خود بیاموزید که چیزی برای ترسیدن وجود ندارد.

تاثیر آونگی

هاردی در آغاز مسیر کارآفرینی اش یک تازه کار محض بود. پس در اولین سمینار مرتبط با رشته اش یک تصمیم شجاعانه گرفت. از مدرس آن سمینار درخواست کرد که از هر یک از حضار در مورد بهترین توصیه شان برای موفق بودن سوال بپرسد. مدرس تنها به او یک پاسخ داد: برخی مواقع شکست بخور. به گفته او زندگی و رشد و پیشرفت مثل یک آونگ عمل می کند. در یک سمت شما شکست، مردودی، درد و ناراحتی را مشاهده می کنید و اما درسمت دیگر، موفقیت، پیروزی و لذت و شادی را.

حدس بزنید که بر روی کدام سمت کنترل بیشتری دارید؟ بله، آن سمتی که شکست و درد است. در آن بخش است که ما سرنوشت خود را رقم می زنیم. بسیاری از مواقع، بیشتر افراد یاد می گیرند که چگونه در زمان های سختی، عمل کنند. آنها به این آونگ، تنها اجازه تاب خوردن در یک فاصله کوتاه در حیطه شکست و درد را می دهند، پس تنها یک سهم بسیار کوچک از لذت و موفقیت دیگر سمت را تجربه می کنند.

اما نکته اینجاست: یک آونگ تنها به یک سمت نمی ماند و کاملا بیطرفانه رفتار می کند. آونگ به طور آزادنه در دو جهت تاب می خورد، با همان نیرویی که شما در وارد شدن به یک سمت زندگی، به آن وارد می کنید. با درجه نیرویی که وارد می کنید، می توانید ببینید که در کدام بخش بیشتر هستید، بخش شکست و یا بخش موفقیت. پس این را بدانید که با ورود به یک مسیر کارآفرینی، هیچگاه بدون تجربه شکست به موفقیت نخواهید رسید، درست مثل موقعیتی که شما عشق را بدون درد و غم نخواهید داشت. شما جایزه می گیرید، تنها در زمانی که به خود جرات ریسک کردن را بدهید.

ادامه در پست بعد...

منبع: http://www.entrepreneur.com/article/249019