4. یک اتاق داده و اطلاعات ایجاد کنید.

" لیدل می گوید: سرمایه گذاران همیشه مدل های مالی را از شما می خواهند"

در CapitalPitch آنها یک چک لیست 70 نکته ای دارند به منظور اینکه استارت آپی با سعی و تلاش ایجاد شود.

به عنوان سرمایه گذار می توانید درباره هر یک از نکات بالا بپرسید. لیدل می گوید بنیانگذاران باید اطلاعات را به راحتی در دسترس داشته باشند تا در مورد جزئیات سوالات بتوانند پاسخ دهند.در واقع جمع آوری مجموعه اطلاعاتی که بعدها برای ما لازم است یک اصل است .و همین طور طبقه بندی اطلاعات بسیار مهم است که دسترسی به آن ها در مواقع لزوم برای ما آسان باشد.

" او می گوید ما یاد می گیریم چگونه یک اتاق داده و اطلاعات ایجاد کنیم تا موقع نیاز بتوانیم به آن به راحتی دسترسی داشته باشیم."

5.یاد بگیرید چطور سرمایه گذاران را آموزش دهید .

لیدل می گوید  :  افزایش سرمایه که یک عمل  برای  ایجاد و تشکیل رابطه کسب وکاری است. "هنگامی که لیدل می گوید: سرمایه گذاران دیگر دیدند که افراد درگیر هستند، آنها فقط به دنبال فرصتی برای همکاری سرمایه گذاری در یک استارت آپ  هستند. آنها همچنین می توانند در حال حاضر به بازاریابی فعال در سراسر کشور مشغول باشند.

"لیدل می گوید:ما دوست داریم ببینیم هر استارت آپی در استرالیا  با یک عضو رایگان در پلت فرم و استفاده از ابزار رایگان ایجاد می شود."

CapitalPitch در حال حاضر دارای 920 استارت آپ شش مجموعه ای  است که نسبت به نیمه ی اول سال افزایش داشته است.

"لیدل می گوید: شش تن از شرکت های ما افزایش 11 میلیون دلاری داشته اند."

"بنابراین ما بسیار کمی از پول برای شرکت های دیگر برای سرمایه گذاری افزایش دادیم اما دنبال استراتژی مناسب برای  اینکه مقدار مناسبی را برای خودمان افزایش بدهیم می باشیم."

منبع:

http://www.startupsmart.com.au/financing-a-business/five-things-you-have-to-do-before-approaching-investors/2016011416271.html

برداشت آزاد خودم از این موضوع.