شما احساس می کنید نمی توانید دست از کار بکشید.

 

احساس شما مانند یک اتومبیلی یا مانند قطار باری در درون شما است که دایما " در حال حرکت است .این احساس با تکرار مثل یک عادت در شما می شود و هرچیزی عادت شود ترک آن سخت می شود.پس لازم است گاهی در بین مسیرتان متوقف شوید و نگاهی به  مسیر پیموده شده و همینطور نگاهی به ادامه ی مسیر کنید تا بتوانید ارزیابی بهتری از کارتان و مسیرتان داشته باشید. جنیفر مارتین، بنیانگذار مشاوره کسب و کار.

شما رفتارهای ناامیدکننده ای دارید.

شما کارهایی خارج از رفتار طبیعی (مثلا مدیریت دیگران) به منظور دریافت کمک های مالی از دیگران انجام می دهید. رفتارهای ناامید کننده نشات گرفته از حس ناامیدی در درون شماست .اگر شما افکار درونتان را مثبت کنید حس مثبت به شما هم انگیزه رسیدن به هدف را می دهد هم جسارت انجام کار و هم اعتماد به نفس پیدا می کنید. چون آدم های مثبت چون مطمئن هستند کارشان انجام می شود وهیچ ترسی ندارند اعتماد به نفس  کارشان را پیش می برد.دکتر کالین مولن، درمانگر خانواده ومربی بی نظمی ها و آشفتگی.

شما تمایلی ندارید به صحبت های دیگران گوش دهید.

مهارت های شنیداری آن ها ضعیف است.و تمایلی ندارند به سخنان دیگران گوش دهند.آن ها بی وقفه درمورد کار و پروژه های خودشان صحبت می کنند اما سریع لحنشان هنگام مکالمه  به دور از منفعت خود تغییر جهت  می دهند . روی کوهن، مشاور حرفه ای، مربی تیم اجرایی و نویسنده.

خلق و خوی شما به وسیله کارتان تحت تاثیر قرار گرفته است.

نوسانات مکرر خلق و خوی شما با موفقیت و شکست در کارتان تغییر می کند.دکتر گیلبرت ، روانشناس بالینی .

شما دوست دارید کسب وکاری داشته باشید اما هیچ وقت تصمیم خود را عملی نمی کنید.

شما به آسانی ایده هایی را برای کسب وکارتان تولید می کنید .اما هیچ وقت برای کاری که دوست دارید برنامه ریزی نمی کنید نوآوری برای کارتان ندارید و همچنین انگیزه برای اجرایی کردن تصمیم تان ندارید و فقط در حد یک رویا و آرزو برای شما باقی مانده است. دافنه مالوری، متخصص کسب و کار خانوادگی .

شما قصد بر حفظ کسب وکارتان دارید با وجود اینکه با مشکلات مالی دسته پنجه نرم می کنید.

شما نباید برای رسیدن به موفقیت مالی رسیک کنید ولی شما این کار را انجام می دهید به جای اینکه به شغل دیگری بروید. دکتر سوزان بارتل ، روانشناس و نویسنده.

منبع:

http://www.businessnewsdaily.com/7557-entrepreneurship-addiction-signs.html

برداشت آزاد خودم از این موضوع.