آموزش کارآفرینی ، تجاری سازی ایده ها و تولید ثروت

سه شنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۰۲:۰۰ ب.ظ علی انزابی
نیاز های پولساز 3 (آمار واردات از چین)

نیاز های پولساز 3 (آمار واردات از چین)

آمار واردات کشور ، یعنی پولی که از کشور خارج می شود . اگر بتوانیم این محصول را در کشور تولید کنیم یا محصول جایگزینی برای این نیاز پیدا کنیم ، یک بازار چند صد میلیارد دلاری پیدا کردیم .

آیا می توان این محصول را در کشور تولید کرد ؟

آیا می توان محصول جایگزینی برای این محصول پیدا کرد ؟

۱۰ آذر ۹۴ ، ۱۴:۰۰ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
علی انزابی
سه شنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۰۱:۰۰ ب.ظ علی انزابی
نیاز های پولساز 2 (آمار واردات از چین)

نیاز های پولساز 2 (آمار واردات از چین)

آمار واردات کشور ، یعنی پولی که از کشور خارج می شود . اگر بتوانیم این محصول را در کشور تولید کنیم یا محصول جایگزینی برای این نیاز پیدا کنیم ، یک بازار چند صد میلیارد دلاری پیدا کردیم .

آیا می توان این محصول را در کشور تولید کرد ؟

آیا می توان محصول جایگزینی برای این محصول پیدا کرد ؟

۱۰ آذر ۹۴ ، ۱۳:۰۰ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
علی انزابی
سه شنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۲۱ ب.ظ علی انزابی
نیاز های پولساز 1 (آمار واردات از چین)

نیاز های پولساز 1 (آمار واردات از چین)

آمار واردات کشور ، یعنی پولی که از کشور خارج می شود . اگر بتوانیم این محصول را در کشور تولید کنیم یا محصول جایگزینی برای این نیاز پیدا کنیم ، یک بازار چند صد میلیارد دلاری پیدا کردیم .

آیا می توان این محصول را در کشور تولید کرد ؟

آیا می توان محصول جایگزینی برای این محصول پیدا کرد ؟

۱۰ آذر ۹۴ ، ۱۲:۲۱ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
علی انزابی