بی گناهی یک کودک بهترین ابزار برای رسیدن به موفقیت است. کودکان توانایی این را دارند که دنیای اطراف خود را بدون قوانین سفت و سخت اجتماعی مختص به بزرگترها، بنگرند. خلاقیت، کنجکاوی و اراده سه عامل کلیدی برای موفقیت شما در سنین جوانی است. معمولا افراد بالغ توانایی دیدن فرصت‌های زندگی را از دست می‌دهند. درحالی که کودکان نحوه کنارآمدن با دنیای اطراف را از بزرگترها می‌آموزند، همزمان هم می توانند آنها را آموزش دهند که چگونه با دارا بودن یک دید آزاد از جهان، به موفقیت برسند.