آیا در دوران نوجوانی می دانستید وقتی که بزرگ شوید می خواهید چکاره شوید؟ مهندس؟ خواننده؟ یا رهبر یک فرقه دینی؟ بدون تشخیص این موضوعات عمرتان را تلف می کنید. اما علائم و نشانه های اتلاف عمر چیست؟

۱- همیشه کارهایی را انجام می دهید که نباید انجام می دادید.

منظور از انجام این کارها این است که بیش از اندازه بازی های ویدئویی انجام می دهید، تلویزیون نگاه می کنید، و کارهای بیهوده زیادی انجام می دهید. اگر می خواهید به اهداف تان برسید و خوب زندگی کنید باید سخت کار کنید. البته اختصاص زمانی برای تفریح هم لازم است.