ادامه پست قبل.....

پس زمانی شایسته موفقیت خواهید بود که آونگ را با تمام نیرو به سمت بخش شکست تاب دهید، یعنی ریسک کنید. شما خود را بالا می کشید، از تجارب خود یاد می گیرید، و به جلو می روید. این کاری است که کارآفرینان موفق انجام می دهند.

پس شکست را یک هدف روزانه بدانید. آن را یک سرگرمی بدانید. به دنبال راه هایی باشید که شکست بخورید، سریع هم شکست بخورید، پس بعد از آن حتما موفقیت را بدست می آورید. به یاد داشته باشید که قانون آونگ چه می گوید: شما نمی توانید بدون تجربه کردن یک سمت، سمت دیگر را تجربه کنید.

قانون توجه

به گفته هاردی یک از بزرگترین چالش های ما در امروز، کنترل توجه است. ما در یک دنیای سرشار از حواس پرتی زندگی می کنیم. اما باید یاد بگیریم که درست و عاقلانه تمرکز کنیم. برخی می گویند این عدم تمرکز نتیجه فراوانی اطلاعات است. اما به دلیل فراوانی نیست، بلکه به دلیل استفاده بیش از حد از این اطلاعات است که بهره وری را از بین می برد.

به گفته هاردی، مغز ما در یک آن واحد، می تواند روی چند چیز تمرکز کند. همین دلیل این است که چرا با داشتن چندین هدف در یک زمان، ذهن شما دچار گیجی می شود و به شما اجازه تمرکز بر هیچ یک از این اهداف را نمی دهد و در نتیجه قدرت عکس العمل را از شما می گیرد. هاردی عقیده دارد که افراد باید به قانون توجه احترام بگذارند. زمانی که شما هدفی را تعیین می کنید، و تصمیم می گیرید که به آن و به راه رسیدن به آن فکر کنید، این یعنی در حال انرژی دادن به مغزتان برای تمرکز بر آن هدف هستید. شما می توانید گفتگوهای خود با دیگران را ایزوله کنید و تنها حول هدف خودتان به دنبال کسب اطلاعات و ایده ها باشید، چرا که تنها باید روی این هدف تمرکز کنید.

اگر می خواهید مسیر کارآفرینی خود را آغاز کنید، باید برروی آنچه که می خواهید، یک تمرکز لیزرگونه داشته باشید. پس سعی کنید که تعداد اهدافتان بیش از حد نباشد که باعث برهم خوردن تمرکزتان شود و هرچیز غیر مهم دیگری را هم کنار بگذارید. اگر یک روز از خواب بیدار شوید و ببینید که در حال خواندن آگهی فوت خود هستید، آیا با مرور کردن زندگی خود احساس رضایت می کنید؟ به چند درصد اهدافتان رسیده اید؟ چند درصد از گرفتن برخی تصمیمات پشیمان هستید؟

زمانی که برادر آلفرد نوبل درگذشت، به اشتباه اسم او را در آگهی فوت زدند. از آن روز بود که او با خود عهد بست که یک زندگی سرشار از اهداف درست داشته باشد. و امروز می بینیم که جایزه نوبل، به افتخار او نامگذاری شده است، یکی از بزرگترین موفقیت های هر شخص در زندگی. نوبل زندگی خود را به گونه ای تغییر داد که می خواست با خوانده شدن آگهی فوتش، چیز متفاوتی به ذهن هرشخص برسد و بر این هدف یک تمرکز لیزرگونه داشت.

پس شما هم سه هدف را برای خود تعیین کنید که می خواهید در انتهای سال با تمرکز لیرزی بر آنها، به آنها دست یابید. تمرکزی که این سال را برای شما بهترین سازد.

از همین امروز، تعقیب این اهداف را شروع کنید.

منبع: http://www.entrepreneur.com/article/249019