دوستان یه ابزار خیلی ساده که واقعا ایده بسیار جالبیه را امروز دیدم و لازم دیدم برای شما هم بگذارم تا بدونید چطور باید به چیزهایی که در اطرافتونه دقیق نگاه کنید و ایده بدهید

[تصویر: 01.jpg]


اینم مورد استفاده این وسیله:
.
[تصویر: 03.jpg]

.
[تصویر: 04.jpg]

.
[تصویر: 05.jpg]

تصویر .
[تصویر: 06.jpg]

منبع : http://forum.unc-co.ir/showthread.php?tid=1976