بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت روزانه 8000 نفر در دنیا به علت آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. همچنین به گزارش خبرگزاری راه دانشجو ، این رقم در تهران ، در طی یکسال گذشته ، 4460 نفر بوده است . در واقع ، یکی از مشکلات ما ، آلودگی هوا است .

ایده من این است : اگر بتوانیم دستگاهی طراحی کنیم که سر اگزوز ماشین بسته شود و دود خارج شده از اگزوز را بگیرد و به مواد مفید و بی خطر تبدیل کند ، آلودگی هوا به شدت کاهش می یابد .

اگر بتوانیم این دستگاه را برای کارخانه ها هم به کار ببریم . دیگر در دنیا آلودگی هوا وجود نخواهد داشت .
به اندازه ی تمام اتومبیل های دنیا و تمام کارخانه های صنتی دنیا ، شما مشتری خواهید داشت .
کل جمعیت دنیا 6 میلیارد نفر است . اگر تعداد مشتریان این دستگاه را 100 میلیون نفر فرض کنیم و هر دستگاه به طور متوسط 10 هزار تومان باشد ، درآمد ناخالص حاصل از فروش این دستگاه ، 1000 میلیارد تومان خواهد بود.


عملکرد دستگاه :

یه سری مواد کاتالیزوری به رنگ اگزوز قرار داده شود که کربن مونوکسید و گازهای نیتروزن دار و سمی رو به آب و دی اکسید کربن تبدیل کند .

مشکلات :

اول اینکه از نظر هزینه گران است .

دوم . قدرت ماشین را کاهش می دهد .


اما در کل به نظرم ارزش اش رو داره که روش کار بشه .