ایده ی خوب از هر نوعی که باشد ، جالب و جذاب است .

یکی از ایده های خوبی که من قبلأ دیده بودم ، این بود که شما تاریخ تولد تون رو به یک شماره پیامک می کردید ، بعد با شهیدی که تاریخ شهادت اش با تاریخ تولد شما یکی بود ، هم پیمان می شدید . (او رفت که شما به دنیا بیایید)

یکی از ایده های جدید در این زمینه ، ایده ی شبکه اجتماعی یاد شهیدان با عنوان یادگاه است . هر کسی که در این سایت ثبت نام می کند ، یک شهید را انتخاب می کند و اون شهید رو به دیگران معرفی می کند .