اگر قوه درک و فهم خود را به کار نیندازید، هیچگاه پولدار نخواهید شد.

اگر شما به فکر کردن به بدهی هایتان ادامه دهید، روزبه روز بیشتر خواهند شد. از سوی دیگر اگر به پولدار شدن فکر کنید، روزبه روز پولدارتر خواهید شد. پس از فکر کردن همیشگی به پرداخت بدهی هایتان دست بکشید و تنها به کسب ثروت فکر کنید. زمانی که شما به پرداخت بدهی خود فکر می کنید، شما از افکاری چون یاس و فقر و مغلوب شدن استقبال می کنید. این فکر شما را مجبور می کند که به این اعتقاد پیدا کنید که باید شبانه روز کار کنید و تنها به پرداخت قبوض و قسط های خود بپردازید که واقعا هم تجربه بد و ناراحت کننده ای است. در طرف مقابل این تفکر، تفکر ثروتمند شدن وجود دارد. بدست آوردن پول تجربه بهتری از پرداخت بدهی است. زمانی که بر بدست آوردن پول تمرکز می کنید، این تفکر شما را به افکاری قوی و شاداب و امیدوارکننده سوق می دهد. به این هفت توصیه برای خلاص شدن از افکار منفی توجه کنید:

به ثروت فکر کنید و نه به بدهی

اگر همیشه به پول فکر کنید، حتما افکار خوبی هم در مورد آن خواهید داشت. زمانی که به کسب درآمد می اندیشید، خلاقیت شما بیشتر خواهد شد. اگر به بدهی و قسط فکر کنید، تمام امید و انگیزه خود را خواهید کشت.

با علاقه قبوض خود را پرداخت کنید

دفعه بعد که نوبت به پرداخت قبوض و یا حتی جریمه می رسد، سعی کنید که این کار را با علاقه و خوشحالی انجام دهید. اگر با ناراحتی آن را بپردازید، دو چیز اتفاق می افتد، پول به سختی بدست می آید و دوم اینکه از سرویسی که می گیرید لذت نمی برید.

سپاسگزار هرآنچه که دارید باشید

شکرگزاری نعمت هایی که در زندگی دارید، آن نعمت ها را برای شما فزونی خواهد کرد. شما اساسا به خدا و جهان می  گویید که، بیشتر می خواهم، لطفا. قدر هر آنچه که درزندگی دارید را بدانید و با اینکار نعمت بیشتری را از آن خود کنید.

از افراد ناامید و شکست خورده دوری کنید

افراد ناامید و منفی نگری در اطراف شما خواهند بود که می توانند دید شما را هم نسبت به هرچیزی در این جهان منفی کنند، از این افراد دوری کنید.

در مورد بدهی و قرض های خود صحبت نکنید

کلمات قدرت فوق العاده ای دارند، می توانند شما را ثروتمند و یا فقیر کنند. زمانی که شما در مورد بدهی های خود صحبت می کنید، یاس و ناامیدی را بیش از پیش به سمت خود جذب می کنید، پس تا می توانید در مورد ثروت حرف بزنید.

به مکان های تجملاتی بروید

مثلا به یک نمایشگاه ماشین بروید و یک ماشین گران قیمت را امتحان کنید و تجربه آن را داشته باشید. اصلا شاید دلتان بخواهد که در طول یک ماه چندین عمارت اعیانی را ببینید. با پر کردن پیرامونتان از افراد پولدار و زندگی های تجملی، ثروت را به خود تزریق کنید.

وسایل تجملاتی و گران قیمت برای خود بخرید

زمانی که شما از یک فروشگاه گران قیمت خرید می کنید، مهم نیست که آن کالا چه قدر کوچک باشد، اما بطور ناخودآگاه حس پولداری بهتان دست خواهد داد. این کار از طریقی به شما اعتماد به نفس و عزت نفس می دهد.

شما چه فکر می کنید؟ آیا بدست آوردن پول از دادن بدهی ها لذت بخش تر نیست؟

منبع: http://www.entrepreneur.com/article/251095