به چه کاری مشغول هستی؟ کجا زندگی می کنی؟ تا حالا شده تو شهری که زندگی می کنی از نبود امکانی رنج ببری و یه ای کاش بگی؟ تا حالا شده تو کارت به اطلاعاتی یا خدماتی نیاز داشته باشی و اون خدمات تو صنفت و تو شهر شما نباشه؟ و یه ای کاش بگی؟
مثلا وقتی من تو شهرمون بعد از چند روز جستجو یه مغازه مناسب برای اجاره پیدا نکنم می گم ای کاش یه سایت مخصوص تجاری تو شهرمون بود که کاردرست بود و من مجبور نمی شدم اینقدر از این خیابون به اون خیابون برم.


یا اون موقع که با بیل سر زمین سیب زمینی می کندیم ارزو می کردم، کاش دستگاهی بود که این کار سخت رو انجام می داد، که اون دستگاه، آخرشم اومد، حالا که این دستگاه اومده باز ارزو می کنم دستگاهی باشه که خودش سیب زمینی ها رو جمع کنه تو گونی و در گونی رو هم بدوزه و کلا ما راحت بشیم .
شما چه آرزوهایی تو کارتون و تو شهرتون دارید؟
این آرزوها همون نیازهای واقعی هستند که منجر به ایده های واقعی می شوند، لطفا اگه موردی به نظرتون می رسه بفرمایید، شاید دیگرانی پیدا شدند و شما رو به آرزوهاتون رسوندند!


مباحث را در این لینک پیگیری کنید :

http://forum.unc-co.ir/showthread.php?tid=6121