بخش هایی از کتاب: انسان پدیده ای است که هرگاه احساس کند تنهاست و به جایی تکیه ندارد نگران میشود و روحیه اش افسرده و مضطرب میگردد و اعتماد به نفس خود را از دست میدهد و در مقابل آنجا که به کسی یا چیزی به ویژه از نظر روحی و روانی تکیه دارد احساس آرامش و اعتماد به نفس میکند حال اگر چنین تکیه گاهی برای انسان ذات مقدس پروردگا ر بزرگ باشد مسلم است که چنین انسانی چقدر آرام  مطمئن و صاحب اقتدار و اعتماد به نفس خواهد شد … این کتاب صوتی را می توانید در ادامه دانلود کنید و توضیحات تکمیلی را مشاهده کنید.


اصل اول: یاد و اعتماد و اتکال به قدرت و یاری خدای رحمان

اصل دوم:خود هشیاری ، خود بیداری و اشراف و بصیرت لحظه به لحظه خود

اصل سوم:تغییر در الگوها  وایجاد نشانه ها

اصل چهارم:خود یابی(من کیستم)

اصل پنجم:خود احساسی( احساس خود شایستگی، خود سالاری و احساس شخصیت)

اصل ششم:خود باوری و خود محوری در راستای خدا محوری

اصل هفتم:اقتدار درمقابل ضعف

اصل هشتم:یقین در مقابل تردید

اصل نهم:احساس رهبری ومدیریت

اصل دهم:مسئولیت پذیری

دانلود با لینک مستقیم:

دانلود  (حجم: ۲۳ مگابایت)


منبع : http://audiolib.ir