مشتریان این کافی شاپ مى توانند در ازاى خوردن قهوه و به جاى پرداخت پول براى او لطیفه تعریف کنند و یا چیزهاى دیگرى مثل مجله، خودنویس، کتاب و... به او هدیه بدهند یک دختر برلینی کوچک ترین کافی شاپ جهان را به هم « جا » نام خود ثبت کرد گاهی اوقات یک متر کافی است تا بتوان از آن به درآمدهای کلان دست پیدا کرد.

کافی است کمی نوآوری و خلاقیت به خرج داد و به این اصل باور داشت که نوآوری یکی از شروط موفقیت است.
این مسئله را یک دختر جوان آلمانی نیز به اثبات نام دارد به « امی » رسانده است. این دختر خانم که تازگی یک اتاقک چوبی یک متری به راه انداخته است که در آن قهوه و کیک به فروش می رساند؛ به تعبیری یک کافی شاپ کوچک سیار به راه انداخته است. این کافی شاپ که کوچک ترین کافی شاپ جهان لقب گرفته حال و هوای خاصی دارد، کافی شاپی که در آن تنها یک نفر جا م یگیرد.
مى توانند در ازاى خوردن قهوه و به « امی » مشتریان جاى پرداخت پول براى او لطیفه تعریف کنند و یا چیزهاى دیگرى مثل مجله، خودنویس، کتاب و... به او هدیه بدهند. جالب ترین نکته در مورد این دخترخانم و کافی شاپ کوچکش این است که روزانه، افراد زیادى براى خرید قهوه و گ پوگفت با هم در گوشه خیابان ظاهر مى شوند و در واقع کار و بار این کافى شاپ همیشه سکه است.


منبع : http://forum.unc-co.ir/showthread.php?tid=4726