یک دقیقه سکوت برای رویاهای شیرین کودکی ، که هرگز باز نخواهند گشت


زندگی،مزه طعم شکلات به مذاق طفل است


منبع : http://rika.persianblog.ir/post/514/