طوفان فکری ، جلسه ای است که افراد در مورد یک موضوع خاص یا به صورت آزاد ، هر ایده ای که به ذهن شان می رسد را مطرح می کنند . حتی اگر آن ایده احمقانه و خنده دار به نظر برسد . این تکنیک برای آموزش خلاقیت و ایده پردازی نیز استفاده می شود .

در لینک زیر ، یک جلسه ی طوفان فکری بین بیش از 100 نفر برگزار شد و ده ها ایده مطرح شد . 

به خاطر زیاد بودن ایده ها ، امکان کپی کردنش نبود .

خودتون می تونید برید و از ایده های متنوع اونجا استفاده کنید .

برای خواندن ایده ها به انجمن ایده (طوفان فکری ) مراجعه کنید :

http://forum.unc-co.ir/showthread.php?tid=3427