افراد عادی که به موفقیت های غیرعادی دست می یابند، علاقه خود را دنبال نمی کنند، آنها وسواس فکری خود را دنبال می کنند. به گفته نویسنده این متن، او در طول 25 سال مطالعه ارتباطات، تا کنون با کارآفرین موفقی روبه رو نشده است که برای تولید محصولات خود، شرکت، کسب و کار و موفقیت خود علاقه و شوقی نداشته باشد. اما او می گوید زمانی که برای توضیح کیفیت یک موفقیت، کلمه شوق و علاقه را استفاده می کند، حسی به او می گوید که این کلمه به خوبی نمی تواند کیفیت لازم را برای توضیح موفقیت یک شخص منعکس کند.

Michael Moritz، مدیر میلیاردر Sequoia Capital و سرمایه گذار در شرکت هایی چون گوگل و یاهو و پی پال و غیره، نیز با این حس موافق است. او ترجیح می دهد که از کلمه وسواس فکری برای توضیح کیفیت لازم برای موفقیت افراد بزرگ در جهان استفاده کند. به نظر او کلمه شوق و علاقه اشتباه است. در طی یک مصاحبه در مورد کتاب جدید مورتیز به نام Leading، این سرمایه دار بزرگ با نویسنده متن در مورد کتابش گفتگوی جالبی انجام داده است. این کتاب در مورد آلکس فرگوسن، موفق ترین مربی ورزشی در مقایسه با تمامی رشته های حرفه ای ورزشی است.

بنا به گفته مورتیز، کسانی که کارهای بزرگی انجام می دهند، حتی یک مربی فوتبال، دارای یک وسواس فکری بوده و آن را دنبال کرده اند و روی آن کار کرده اند تا موفق شوند. در واقع وقتی از کلمه شوق و علاقه صحبت می کنیم، حسی شبیه به هیجان و شادی کردن در مورد یک اتفاق به ذهن منتقل می شود. اما آن چیزی که ما در مورد کیفیت موفقیت از آن صحبت می کنیم، یک نوع شیفتگی و اسارت به وسیله یک نوع وسواس و عقده روحی است، یک نوع عشق که یک انسان موفق هرگز نمی تواند بدون آن زندگی کند.

مورتیز ارتباطی عظیم را بین رهبران و کارآفرینان و مربیان بزرگ احساس می کند. افراد وسواسی کسانی هستند که نمی توانند حتی تصور انجام کار دیگری را در زندگی خود داشته باشند، آنها همیشه نسبت به دیگران از کار خود راضی تر هستند. به عقیده مورتیز یک شخص مثل آلکس، کسی است که کاملا با یک وسواس فکری عجیب حرفه اش را دنبال می کند، وسواسی که رمز جدایی ناپذیر بودن زندگی و کار این شخص بوده است. با این وسواس روحی و فکری است که شما هیچگاه خسته نخواهید شد و از همه جنبه های کاری خود لذت خواهید برد.

وسواسی بودن کلید غلبه بر تمامی شکست ها و ناامیدی ها و عقبگردها در یک حرفه و یک کارآفرینی است. شوق و علاقه لازم است اما کافی نیست.

ادامه در پست بعد .....

منبع: http://www.entrepreneur.com/article/252416