دیگر با این وسایل به پدر هم نیاز نمی باشد.
دو محصول جالب الهام گرفته از رفتارهای پدران برای کودکان
[تصویر: modernstool113.jpg]


[تصویر: 83design2.jpg]

[تصویر: 83design3.jpg]

[تصویر: 83design4.jpg]
منبع : http://forum.unc-co.ir/showthread.php?tid=3615