1- نوع کار خود را مشخص فرمائید.
2- محل کار مشخص شود.
3- سرمایه مورد نیاز برآورد گردد.
4- تجهیزات و امکانات آنرا در نظر بگیرید.
5- نوع مواد اولیه را مشخص کرده و محل دقیق تهیه آنرا در نظر داشته باشید.
6- برآورد زیان ناشی از کار را حداقل سه ماه , داشته باشی.زمان نیاز دارد که کار شما شناخته شود.
7- از چند محل که فعالیت مورد نظر شما را انجام می دهند حتما بازدید کنید و جواب سئوالات خود را بگیرید.
8- روابط عمومی بالائی داشته باشید.
9- برای گرفتن مجوزهای لازم اقدام نمائید.


ادامه مطلب را در لینک زیر بخوانید :

http://forum.unc-co.ir/showthread.php?tid=4505