در سال های اخیر الودگی هوا و شیوع ان در سراسر جهان بخصوص کلان شهرها بسیاز زیاد شده است.زندگی و تنفس در این هوا به سختی می باشد و باعث بیماری های فراوانی می شود.کلاه تصفیه هوا ورودی در پشت خود دارد که از انجا هوای الوده وارد میشود و طی فرایند های تصفیه هوای پاک از خروجی کلاه که درجلوی صورت می باشد خارج میشود.
[تصویر: air_helmet1.jpg][تصویر: air_helmet2.jpg]

[تصویر: air_helmet3.jpg]

[تصویر: air_helmet4.jpg]

[تصویر: air_helmet5.jpg]

[تصویر: air_helmet6.jpg]

[تصویر: air_helmet7.jpg]

منبع : http://forum.unc-co.ir/showthread.php?tid=3618