ایمیل های خود را حداقل به مقدار کمی نادیده بگیرید.

 هشدار ایمیل دریافت شده بر روی گوشی همراه و یا کامپیوتر واقعا می تواند تمرکزتان را به هم بریزد. به جای اینکه هر ایمیل خود را بخوانید سعی کنید کردن اطلاعیه ها  دریافت ایمیل را غیرفعال کنید خود را و ایمیل ها را تنها در ساعت خاصی از روز بخوانید. Gauld توصیه  می کند از ارسال پاسخ خودکار از طرف شما به فرستنده ها استفاده کنید که به فرستنده این اطمینان را دهد که پیامشان به دستتان رسیده و فعلا در تا چند ساعتی نمی توانید پاسخشان را دهید.

 

به اطرافتان حرکت کنید.

خودتان را به صندلی و میز کارتان محدود نکنید.سعی کنید بعد از انجام کمی کار  بلند شوید و کمی بایستید. همچنین می توانید در جلسات و کنفرانس تلفنی حرکت کنید.

کارهایتان را طبق زمانبندی اولویت بندی کنید.

کارهایی که مدت انجام آن ها کوتاه است را زودتر انجام دهید. اما اگر پروژه بیش از حد انتظار طول می کشد چطور؟برای جلوگیری از تلاش و سختی در پایان روز کاری برای تکمیل یک دسته از کارها  آنها را زودتر انجام دهید.

استراحت کوتاهی داشته باشید.

پیاده روی  کنید به کافی شاپ برید  یک مجله ای بخونید یا به دیدن  دوست و همکارتان برید.استراحت کوتاه -حدود 10 تا 15 دقیقه در هر دو ساعت به بهبود گردش خون و کاهش خستگی چشم و تنش عضلانی می شود.

به موسیقی گوش دهید.

 استفاده از هدفون همیشه به این معنی نیست که به شما آسیب می رساند. Gauld گفت، زمانی که کار می کند، گوش دادن به آهنگ های مورد علاقه خود می تواند باعث شود به یک جای تمرکز کنید و از کارتون دست بکشید. همچنین یک سیگنال به همکاران  می فرستد که همکارانتان شما را آشفته و خسته نببیند.

مکان را تغییر دهید.

Gauld گفت، اگر کارفرمای شما اجازه می دهد تا یک روز از هفته را به کار در یک محیط متفاوت، مانند یک کافی شاپ و یا یک فضای همکاری انجام دهید خیلی خوب می شود چون فرصتی فراهم می شود که با افراد دیگر تعامل داشته باشید و به شما انرژی  مجدد می بخشد.اگر شما نمی توانید از دفتر کار خارج بشید، سعی کنید یک فضای آرام را فراهم کنید که تمرکزتان در آن مکان بیشتر از قبل باشد.

منبع:

http://www.businessnewsdaily.com/5658-easy-productivity-tips.html

برداشت آزاد خودم از این موضوع.