شما باید در کارتان خلاقیت داشته باشید.

ما فقط نباید از برگر خوشمزه و لذیذ صحبت کنیم قطعا" خلاقیت باید در کار وجود داشته باشد.باب ممکن است سعی کند پول و کارش را حفظ کند ولی نمی داند باید چه کاری انجام دهد تا مشتریان را به سمت رستورانش جذب کند.لیندا از ریسک و خطر نمی ترسد.در فصل یک  او باب را متقاعد کرد که تئاتر آدم کشی با مضمون صرف کردن شام در رستوران را اجرا کنند  .


شاید واژه قتل و آدم کشی برای مشتریان ناراحت کننده بود ولی بعد از برخورد شدیدی که با سارق شد مردم تحت تاثیر تئاتر قرار گرفتند و این نشان می داد که  اجرای متفاوت در کار راز موفقیت آن ها بوده است.

تلاش های خلاقانه بلچر اگر چه همیشه موفقیت آمیز نبوده است ولی مهم این است که او از انجام کارهایی که از حالت عادی خارج است و به اصطلاح خلاقانه  و کار جدیدی است نمی ترسد.

شما باید برای رسیدن به موفقیت با مشکلات و موانع مبارزه کنید.

به عنوان یک صاحب کسب وکار باب به طور مداوم سعی داشت که با مبارزه با موانع کسب وکار خود را حفظ کند. آقای Fischoeder ثروتمند ترین فرد شهر است و صاحب همه چیز است.او بهترین فرد نیست  او انسان بی درکی نیست و هیچ از مستاجران بابت تاخیر در هزینه اجاره نداده اند آن ها را تهدید نمی کند.در فصل 5 باب و تمام خانواده اش به نمایندگی از تمام مستاجران نسبت به افزایش اجاره بها اعتراض کردند.منجربه " بازی های گرسنگی" شد.آقای Fischoeder سعی کرد به مستاجران دیگر رشوه بدهد و در مقابل باب اجاره رهن سعی کرد پایین آورد. اما در پایان، Belchers به همه یادآوری کرد خیلی مهم است که آنها همدل باشند و در نهایت Fischoeder   قبول کرد که اجاره را زیاد نکند.آقای Fischoeder نماینده ی خوبی از فرد سختی است که بسیاری از صاحبان کسب و کار  با آن مواجه هستند.

منبع:

http://www.businessnewsdaily.com/8104-bobs-burgers-business-advice.html

برداشت آزاد خودم از این موضوع.